Budowanie Marki

Znaki Firmowe Identyfikacja Marki Kontakt

Rebranding

Ochrona Marki Wdrażanie - Produkcja
 
W ramach oferty firmy MediaSerwis realizujemy kompleksowo prace zmierzające do zdefiniowania i opracowania nowych kategorii ofert i produktów, nowych marek i systemów zarządzania markami. Celem nadrzędnym jest by marki firmowe i towarowe, tworzone kreacje słowne i graficzne, hasła promocyjne i finalnie całościowe systemy identyfikacji przyczyniały się do promocji, sprzedaży aktualnych i nowych ofert i produktów.


STRATEGIA BUDOWANIA MARKI

Budowanie marki to proces długotrwały dlatego też opracowane w ramach strategii dla Państwa firmy techniki i propozycje działań pozwolą zdiagnozować sytuację na starcie - diagnoza wizerunku firmy i zaplanowanie jej dalszego rozwoju i wzrostu wartości. Ważne jest by nie tracąc tego co firma już osiągnęła odważnie zawalczyć o wyższą świadomość i rozpoznawalność wśród klientów w nowym zoptymalizowany wizerunku wspartym markami - firmową i towarowymi.

Oto wybrane tematy zawarte w Pracy Doradczej:
- definiowanie kategorii dla firmowej oferty i produktów  - tworzenie wartości dla klientów Państwa firmy
- plan tworzenia, zawężania, poszerzania, użyczania marki
- kontrola budowania siły marki - wskaźniki
- techniki - komunikacja firmy z otoczeniem - zastosowanie firmowego systemu identyfikacji
- przygotowanie do exportu
- ochrona marki - dbanie o rozpoznawalność, kojarzenie, prestiż i bezpieczeństwo marek firmy
- dla producentów - system  spójność innowacji, wzornictwa z strategią budowania marki i firmowym
   systemem identyfikacji.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY